kedi parfümü petshop

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler paybytouch.com

Pazaryeri çekilişi duyurusu

RESMİ İLAN 06.06.2024 - 19:59, Güncelleme: 06.06.2024 - 19:59
 

Pazaryeri çekilişi duyurusu

DÜZCE YENİ KAPALI HAMİDİYE PAZAR YERİ ESNAF VE ÜRETİCİLERİN NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAKTIR

Kura işlemine katılma hakkı kazananların listesi Düzce Belediyesi İlan sayfasında ve askıda 05.06.2024 tarihi ile 13.06.2024 e kadar  7 (Yedi) iş günü süreyle yayınlanarak askıda kalacaktır. Düzce Belediyesi İlan sayfasında ve askıda yayınlanan listeye yapılan itirazların değerlendirmeleri 13. Maddenin 5. Bendine istinaden Belediye encümeni tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra karara bağlanacaktır. Esnaflar ve Üreticilere ait satış yeri kura işlemi 14.06.2024 tarihinde saat 10:00 da Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Düzce 2. Noter yetkilisi huzurunda gerçekleştirilecektir. SATIŞ YERİ TAHSİS EDİLECEK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR 1-) Mevcut açılmakta olan Hamidiye Pazar yerinde  Pazar satış yeri tahsis kayıtlı olmak. 2-) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek. 3-) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak. 4-) Vergi mükellefi olmak. 5-) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.  6-) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak. 7-) Üreticiler için Sebze veya meyve üreticisi olmak. 8-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. 9-) Tahsis işleminde her müracaat sahibinin tek satış yeri tahsisi yapılacak olup, satış yerinin fazla olması durumunda ikinci tezgah tahsis işlemi de talebe göre değerlendirilerek encümen tarafından tahsis edilebilinecektir. 10-) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte ilgili belediyeye başvurur. 11-) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede belirtilen hükümler uygulanır. 12-) Başvuruda bulunacak üretici ve pazar esnafı belediye encümen kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Yerleşim Planları doğrultusunda kendi faaliyet alanlarında boş bulunan tahsis yerlerine başvuruda bulunabilirler.(Örneğin; Üreticiler için ayrılmış ve tahsisi için ilana çıkılan alana üreticiler, Sebze, meyve ve gıda ticareti yapmak amacı ile ayrılmış alana sebze, meyve ve gıda ticareti ve Seyyar Pazarcılar için ayrılmış alana Tuhafiye ticareti iştigal edenler, faaliyet alanları  Düzce Zabıta Müdürlüğü tarafından teyit edilir.) 13-) Kura işleminde tahsis talebi için müracaatta bulunan esnaf ve üreticilerin kura işlemi, tahsis yerinin kısıtlı olması durumunda talep sahiplerinin mevcut tezgah açmakta oldukları Pazar yerinde belediyeye kayıt tarihleri dikkate alınarak, eski kayıtlılardan başlanılarak kura işlemi gerçekleşecektir. 14-) Mevcut Pazar yerinde tahsis kaydı bulunmayıp Yeni Pazar yerinden satış yeri talep eden Esnaf ve Üreticiler için kura işlemi, asıl hak sahibi esnaf ve üreticilerin kura işlemi tamamlandıktan boşta kalan satış yerleri olması halinde  satışını yapmış olduğu ürün gurubuna  göre yapılacaktır. 15-) Pazar yerinde arz talep dengesi oluşması için aynı mal gurubunu satışı yapan tahsis sahipleri bloklara eşit olarak dağıtımı yapılacaktır. 16-) Pazar yerinde halk sağlığının korunması, daha hijyenik ortamda alış veriş yapılması için Soğan Patates satış yerlerinin yanına (Şarküteri) Peynir Zeytin satış yeri gelmeyecek şekilde kura işlemi gerçekleşecektir. 17-) Kura işleminden sonra aynı mal gurubunu satan tahsis sahipleri (sebze, sebze ile kuru gıda, kuru gıda ile v.b. )  karşılıklı anlaşmak kaydı ile becayiş için 15 dakika süre verilecektir. 18-) Kura işlemi yapılırken, ilgili meslek kuruluşunca görevlendirilen yetkili bir temsilci gözlemci olarak bulunabilir. 19-) Kura işlemi sonucunda  satış yeri tahsis edilecek olan Esnaf ve Üreticiler satış yerlerini tahsis işleminden sonra 1 (Bir) aylık süre zarfında Düzce Beledisine müracaat ettikten sonra encümen tarafından uygun görüldüğü taktirde becayiş işlemleri gerçekleştirilecektir. 1 (Bir) aylık süre zarfında becayiş için başvuruda bulunmayan Esnaf ve Üreticiler için Pazarlar Hakkında ki Yönetmeliğin 16. Maddesinde (Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir.) belirtilen özel şartlar haricinde becayiş işlemleri yapılmayacaktır. 20-) Düzce Belediyesi İmar Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Kapalı Hamidiye Pazar yeri yerleşim planında Açık alanda bulunan (A1 ile A12 dahil arasında bulunan toplam 12 Adet her bir satış tezgah kullanım alanı 6X3M² olan) satış tezgahlarının kurasının diğer Sebze ve Balıkçıların kurasından ayrı çekilecektir. 21-) Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 12. Bendinde; Süt ve Süt Mamulleri (Şarküteri) satışı yapan esnaflar ürünlerini soğuk hava sistemli dolap ve/veya konteynır içerisinde satışa sunulması zorunludur denildiğinden Kapalı Hamidiye Pazar içerisinde elektrik panolarına yakın olması için Yerleşim planında belirlenen kapalı alanda Sebze Meyve satış bölümünde (S1 ile S14 dahil arasında bulunan numaralar ve S41 ile S66 dahil arasında bulunan  toplam 40 Adet her bir satış tezgah kullanım alanı 4X3M² olan) satış tezgahlarının kurasının diğer Sebze ve Balıkçıların kurasından ayrı çekilecektir. 22-) Satış yeri tahsisinde uygun şartları taşıyan Pazar tezgah hak sahiplerinden Hamidiye Pazar yerinde satış faaliyetinde bulunan 1. Ve 2. derece akrabası olanlar ve aynı ürün gurubunda satış yapan esnaflar ile şirket ortaklığı bulunan esnafların pazar tezgah satış yerlerinin yan yana olacak şekilde ikili olarak kura torbasına dahil edilerek diğer Sebze ve Balıkçıların kurasından ayrı çekilecektir. 23-) Pazar yerinde halk sağlığının korunması, daha hijyenik ortamda alış veriş yapılması için Soğan Patates satış yerlerinin yanına (Şarküteri) Peynir Zeytin satış yeri gelmemesi gerekmekte olup, kura çekilişi esnasında Şarküteri grubunun yanında bulunan tezgaha Patates-Soğan tezgahı denk geldiği takdirde çekilen kura numarasının kura torbasına tekrardan atılarak denk gelmeyecek şekilde yeniden kura çekilişi yapılacaktır. PAZAR ESNAFI VE ÜRETİCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER 1-) T.C. Kimlik numarasını beyan eden kimlik 2-) Oda Faaliyet Belgesi (Esnaf Bilgi Sistemine ve Üreticiler için Ziraat Odasına Kayıtlı Olmak Kaydıyla) 3-) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge 4-) İkametgâh İlmühaberi 5-) Son Altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf 6-) Dilekçe (Başvuru sırasında doldurulacak) 7-) Adli Sicil Kaydı. 8-) Belediyeden “Borcu Yoktur”  belgesi veya Borç Yapılandırma belgesi.  
DÜZCE YENİ KAPALI HAMİDİYE PAZAR YERİ ESNAF VE ÜRETİCİLERİN NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILACAKTIR

Kura işlemine katılma hakkı kazananların listesi Düzce Belediyesi İlan sayfasında ve askıda 05.06.2024 tarihi ile 13.06.2024 e kadar  7 (Yedi) iş günü süreyle yayınlanarak askıda kalacaktır. Düzce Belediyesi İlan sayfasında ve askıda yayınlanan listeye yapılan itirazların değerlendirmeleri 13. Maddenin 5. Bendine istinaden Belediye encümeni tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra karara bağlanacaktır. Esnaflar ve Üreticilere ait satış yeri kura işlemi 14.06.2024 tarihinde saat 10:00 da Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Düzce 2. Noter yetkilisi huzurunda gerçekleştirilecektir.

SATIŞ YERİ TAHSİS EDİLECEK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1-) Mevcut açılmakta olan Hamidiye Pazar yerinde  Pazar satış yeri tahsis kayıtlı olmak.
2-) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
3-) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
4-) Vergi mükellefi olmak.
5-) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
 6-) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
7-) Üreticiler için Sebze veya meyve üreticisi olmak.
8-) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.
9-) Tahsis işleminde her müracaat sahibinin tek satış yeri tahsisi yapılacak olup, satış yerinin fazla olması durumunda ikinci tezgah tahsis işlemi de talebe göre değerlendirilerek encümen tarafından tahsis edilebilinecektir.
10-) Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte ilgili belediyeye başvurur.
11-) Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen satış yerlerini kullananlar hakkında bu maddede belirtilen hükümler uygulanır.
12-) Başvuruda bulunacak üretici ve pazar esnafı belediye encümen kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Yerleşim Planları doğrultusunda kendi faaliyet alanlarında boş bulunan tahsis yerlerine başvuruda bulunabilirler.(Örneğin; Üreticiler için ayrılmış ve tahsisi için ilana çıkılan alana üreticiler, Sebze, meyve ve gıda ticareti yapmak amacı ile ayrılmış alana sebze, meyve ve gıda ticareti ve Seyyar Pazarcılar için ayrılmış alana Tuhafiye ticareti iştigal edenler, faaliyet alanları  Düzce Zabıta Müdürlüğü tarafından teyit edilir.)
13-) Kura işleminde tahsis talebi için müracaatta bulunan esnaf ve üreticilerin kura işlemi, tahsis yerinin kısıtlı olması durumunda talep sahiplerinin mevcut tezgah açmakta oldukları Pazar yerinde belediyeye kayıt tarihleri dikkate alınarak, eski kayıtlılardan başlanılarak kura işlemi gerçekleşecektir.
14-) Mevcut Pazar yerinde tahsis kaydı bulunmayıp Yeni Pazar yerinden satış yeri talep eden Esnaf ve Üreticiler için kura işlemi, asıl hak sahibi esnaf ve üreticilerin kura işlemi tamamlandıktan boşta kalan satış yerleri olması halinde  satışını yapmış olduğu ürün gurubuna  göre yapılacaktır.
15-) Pazar yerinde arz talep dengesi oluşması için aynı mal gurubunu satışı yapan tahsis sahipleri bloklara eşit olarak dağıtımı yapılacaktır.
16-) Pazar yerinde halk sağlığının korunması, daha hijyenik ortamda alış veriş yapılması için Soğan Patates satış yerlerinin yanına (Şarküteri) Peynir Zeytin satış yeri gelmeyecek şekilde kura işlemi gerçekleşecektir.
17-) Kura işleminden sonra aynı mal gurubunu satan tahsis sahipleri (sebze, sebze ile kuru gıda, kuru gıda ile v.b. )  karşılıklı anlaşmak kaydı ile becayiş için 15 dakika süre verilecektir.
18-) Kura işlemi yapılırken, ilgili meslek kuruluşunca görevlendirilen yetkili bir temsilci gözlemci olarak bulunabilir.
19-) Kura işlemi sonucunda  satış yeri tahsis edilecek olan Esnaf ve Üreticiler satış yerlerini tahsis işleminden sonra 1 (Bir) aylık süre zarfında Düzce Beledisine müracaat ettikten sonra encümen tarafından uygun görüldüğü taktirde becayiş işlemleri gerçekleştirilecektir. 1 (Bir) aylık süre zarfında becayiş için başvuruda bulunmayan Esnaf ve Üreticiler için Pazarlar Hakkında ki Yönetmeliğin 16. Maddesinde (Tahsis edilen satış yerleri, vefat etme veya iş göremeyecek derecede kaza geçirme, hastalık ya da yaşlılık gibi zaruri hallerde belediye encümeni kararı ile kanuni mirasçılara devredilebilir.) belirtilen özel şartlar haricinde becayiş işlemleri yapılmayacaktır.
20-) Düzce Belediyesi İmar Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Kapalı Hamidiye Pazar yeri yerleşim planında Açık alanda bulunan (A1 ile A12 dahil arasında bulunan toplam 12 Adet her bir satış tezgah kullanım alanı 6X3M² olan) satış tezgahlarının kurasının diğer Sebze ve Balıkçıların kurasından ayrı çekilecektir.
21-) Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 12. Bendinde; Süt ve Süt Mamulleri (Şarküteri) satışı yapan esnaflar ürünlerini soğuk hava sistemli dolap ve/veya konteynır içerisinde satışa sunulması zorunludur denildiğinden Kapalı Hamidiye Pazar içerisinde elektrik panolarına yakın olması için Yerleşim planında belirlenen kapalı alanda Sebze Meyve satış bölümünde (S1 ile S14 dahil arasında bulunan numaralar ve S41 ile S66 dahil arasında bulunan  toplam 40 Adet her bir satış tezgah kullanım alanı 4X3M² olan) satış tezgahlarının kurasının diğer Sebze ve Balıkçıların kurasından ayrı çekilecektir.

22-) Satış yeri tahsisinde uygun şartları taşıyan Pazar tezgah hak sahiplerinden Hamidiye Pazar yerinde satış faaliyetinde bulunan 1. Ve 2. derece akrabası olanlar ve aynı ürün gurubunda satış yapan esnaflar ile şirket ortaklığı bulunan esnafların pazar tezgah satış yerlerinin yan yana olacak şekilde ikili olarak kura torbasına dahil edilerek diğer Sebze ve Balıkçıların kurasından ayrı çekilecektir.

23-) Pazar yerinde halk sağlığının korunması, daha hijyenik ortamda alış veriş yapılması için Soğan Patates satış yerlerinin yanına (Şarküteri) Peynir Zeytin satış yeri gelmemesi gerekmekte olup, kura çekilişi esnasında Şarküteri grubunun yanında bulunan tezgaha Patates-Soğan tezgahı denk geldiği takdirde çekilen kura numarasının kura torbasına tekrardan atılarak denk gelmeyecek şekilde yeniden kura çekilişi yapılacaktır.
PAZAR ESNAFI VE ÜRETİCİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER
1-) T.C. Kimlik numarasını beyan eden kimlik
2-) Oda Faaliyet Belgesi (Esnaf Bilgi Sistemine ve Üreticiler için Ziraat Odasına Kayıtlı Olmak Kaydıyla)
3-) Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge
4-) İkametgâh İlmühaberi
5-) Son Altı ay içerisinde çekilmiş 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
6-) Dilekçe (Başvuru sırasında doldurulacak)
7-) Adli Sicil Kaydı.
8-) Belediyeden “Borcu Yoktur”  belgesi veya Borç Yapılandırma belgesi.
 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber380.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.