Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Haber Girişi: 16.07.2021 - 22:52, Güncelleme: 16.07.2021 - 22:52

SON DAKİKA VALİLİKTEN KURBAN AÇIKLAMASI

 

SON DAKİKA VALİLİKTEN KURBAN AÇIKLAMASI

20 Temmuz 2021 tarihinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramında, ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek ve bu konulardaki diğer hususların düzenlenmesine dair Tebliğ gereği oluşturulan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu 29/06/2021 tarihinde 1. Toplantısını, 08.07.2021 tarihinde 2. Toplantısını yapmıştır.
20 Temmuz 2021 tarihinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramında, ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek ve bu konulardaki diğer hususların düzenlenmesine dair Tebliğ gereği oluşturulan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu  29/06/2021 tarihinde 1. Toplantısını, 08.07.2021 tarihinde 2. Toplantısını yapmıştır.               İlimize giriş ve çıkış yapan kurbanlık hayvanların İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve diğer kuruluşlar ile birlikte denetlenmesine devam edilmesine ve bu hususta uyulması gereken hususlara uymayanlara gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına; Kurban kesim şartlarını taşımak kaydıyla, besihanelerde de kurban kesilmesine müsaade edilmesine, kurban kesimine müsait olmayanların müsait hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına, Denetimlerin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Orman ve Su işleri Düzce Şubesi, DKMP Düzce Şubesi ve İl Müftülüğünden görevlendirilen ekiplerce yapılmasına, denetimi yapılan ekli listede bulunan mekânlarda kesim yapılmasına müsaade edilmesine; Kurban bayramı öncesi ve bayram günlerinde kurban kesimleri sonuçlanıncaya kadar kontrollerin yetkili birimlerce sıklaştırılarak devam ettirilmesine; Bayram boyunca, Asar suyu, Karaca dereleri ve Kalıcı Konutlar başta olmak üzere, dere kenarlarına, sokaklara, meydanlara, parklara kurban atıklarının atılmasının yasaklanmasına, bu meyanda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için Merkezde Belediye Başkanlığı, Köylerde ise İl Özel İdaresi Temizlik İşleri Müdürlüğünce çöp toplama hizmetlerinin daha kısa aralıklarla ve özenle yerine getirilmesine, lüzum halinde güvenlik kuvvetlerinin Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünden faydalanmasına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.07.2017 tarih ve E.1355117 sayılı tamim ve emirleri ile 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hususunda: a) İlimizde bulunan tüm kurban satış yerlerine ,gebe ve damızlık  değeri taşıyan dişi Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların girişi yasaklanmasına. b) Kurban kesim yerleri mezbahane, bahçe, köy meydanı gibi yerlerde damızlık değeri taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurban olarak kesimi yasaklanmasına, Düzce Et Kombinasında kesilen kurbanlar dâhil tüm vatandaşlarımızın kestikleri kurbanlıkların kulak küpelerini, İl Merkezinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, köylerde ise köy Muhtarlıklarına teslim edilmesine, köy muhtarları ve İmam-Hatiplerin de topladıkları kulak küpelerini İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etmelerine, Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş; Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan “2021 Yıl Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 19.06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Yayınlanan Rehber ve Tebliğ doğrultusunda, 20.07.2021- 23.07.2021 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla usul ve esaslara uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu’na göre; İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 19 Haziran 2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan aşağıdaki cezai işlemler uygulanmasına: Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul Komisyon Kararlan ve 2872 sayılı Kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim plan çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;  Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20.nci maddesinin (s) bendi gereğince 1.000.-TL idari para cezası uygulanmasına.   Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, 2872 sayılı Kanunun 20.nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 96.561.-TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2.399.-TL idari para cezası Çevre Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanmasına.   Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminde sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar  uygulanmasına.   24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12.nci maddesini birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkat alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallar uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (ı bendi gereğince hayvan başına 2.075.-TL idari para cezası uygulanmasına.   5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ayn Kanunun 28 inci maddesinin (ı) bendi gereğince hayvan başına 5.211.-TL idari para cezası uygulanmasına.  5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bendi gereğince 1.033.-TL idari para cezası uygulanmasına.  5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesi olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bendi gereğince 1.033.-TL idari para cezası uygulanmasına.   Cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığın ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanmasına. Kurban Bayramı süresince kurban kesimi ve sonrasında 2872 Çevre Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunlarına göre dikkat edilmesi gerekenler ile yaptırımların gerektiğinde uygulanmasına, gerekli emniyet ve asayişin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Belediyesi zabıta Müdürlüğü ile işbirliği yapılmasına ve kamuoyuna bildirilmesine;                                               
20 Temmuz 2021 tarihinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramında, ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek ve bu konulardaki diğer hususların düzenlenmesine dair Tebliğ gereği oluşturulan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu 29/06/2021 tarihinde 1. Toplantısını, 08.07.2021 tarihinde 2. Toplantısını yapmıştır.

20 Temmuz 2021 tarihinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramında, ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesilecek yerleri belirlemek ve bu konulardaki diğer hususların düzenlenmesine dair Tebliğ gereği oluşturulan İl Kurban Hizmetleri Komisyonu  29/06/2021 tarihinde 1. Toplantısını, 08.07.2021 tarihinde 2. Toplantısını yapmıştır.

 

           

 1. İlimize giriş ve çıkış yapan kurbanlık hayvanların İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve diğer kuruluşlar ile birlikte denetlenmesine devam edilmesine ve bu hususta uyulması gereken hususlara uymayanlara gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına;
 2. Kurban kesim şartlarını taşımak kaydıyla, besihanelerde de kurban kesilmesine müsaade edilmesine, kurban kesimine müsait olmayanların müsait hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına, Denetimlerin İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Orman ve Su işleri Düzce Şubesi, DKMP Düzce Şubesi ve İl Müftülüğünden görevlendirilen ekiplerce yapılmasına, denetimi yapılan ekli listede bulunan mekânlarda kesim yapılmasına müsaade edilmesine;
 3. Kurban bayramı öncesi ve bayram günlerinde kurban kesimleri sonuçlanıncaya kadar kontrollerin yetkili birimlerce sıklaştırılarak devam ettirilmesine;
 4. Bayram boyunca, Asar suyu, Karaca dereleri ve Kalıcı Konutlar başta olmak üzere, dere kenarlarına, sokaklara, meydanlara, parklara kurban atıklarının atılmasının yasaklanmasına, bu meyanda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için Merkezde Belediye Başkanlığı, Köylerde ise İl Özel İdaresi Temizlik İşleri Müdürlüğünce çöp toplama hizmetlerinin daha kısa aralıklarla ve özenle yerine getirilmesine, lüzum halinde güvenlik kuvvetlerinin Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünden faydalanmasına,
 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 02.07.2017 tarih ve E.1355117 sayılı tamim ve emirleri ile 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ hususunda:

a) İlimizde bulunan tüm kurban satış yerlerine ,gebe ve damızlık  değeri taşıyan dişi

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanların girişi yasaklanmasına.

b) Kurban kesim yerleri mezbahane, bahçe, köy meydanı gibi yerlerde damızlık değeri taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurban olarak kesimi yasaklanmasına,

 1. Düzce Et Kombinasında kesilen kurbanlar dâhil tüm vatandaşlarımızın kestikleri kurbanlıkların kulak küpelerini, İl Merkezinde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, köylerde ise köy Muhtarlıklarına teslim edilmesine, köy muhtarları ve İmam-Hatiplerin de topladıkları kulak küpelerini İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etmelerine,
 2. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş; Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan “2021 Yıl Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 19.06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Yayınlanan Rehber ve Tebliğ doğrultusunda, 20.07.2021- 23.07.2021 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla usul ve esaslara uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu’na göre;

 1. İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 19 Haziran 2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan aşağıdaki cezai işlemler uygulanmasına:
 2. Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul Komisyon Kararlan ve 2872 sayılı Kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim plan çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden; 
 3. Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20.nci maddesinin (s) bendi gereğince 1.000.-TL idari para cezası uygulanmasına. 
 4.  Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, 2872 sayılı Kanunun 20.nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 96.561.-TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2.399.-TL idari para cezası Çevre Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanmasına. 
 5.  Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminde sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar  uygulanmasına. 
 6.  24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12.nci maddesini birinci fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkat alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallar uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (ı bendi gereğince hayvan başına 2.075.-TL idari para cezası uygulanmasına. 
 7.  5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ayn Kanunun 28 inci maddesinin (ı) bendi gereğince hayvan başına 5.211.-TL idari para cezası uygulanmasına.
 8.  5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bendi gereğince 1.033.-TL idari para cezası uygulanmasına. 
 9. 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesi olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bendi gereğince 1.033.-TL idari para cezası uygulanmasına. 
 10.  Cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığın ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanmasına.
 11. Kurban Bayramı süresince kurban kesimi ve sonrasında 2872 Çevre Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunlarına göre dikkat edilmesi gerekenler ile yaptırımların gerektiğinde uygulanmasına, gerekli emniyet ve asayişin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Düzce Belediyesi zabıta Müdürlüğü ile işbirliği yapılmasına ve kamuoyuna bildirilmesine;     

        

                                

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber380.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.