Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Haber Girişi: 17.09.2021 - 11:16, Güncelleme: 17.09.2021 - 11:16

İL TARIMDA AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ AÇIKLANDI

 

İL TARIMDA AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ AÇIKLANDI

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı. Yapılan faaliyetler özet olarak;   Bitkisel Faaliyetler Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının 2. Döl mücadelesi yapıldıAmerikan Beyaz Kelebeği zararlısının 2. Döl çıkışları ile mücadele kapsamında İlçe Müdürlüklerimize, Muhtarlıklara ve çiftçilere ilaç dağıtımı yapılmıştır.Ayrıca İlimiz Merkez ve İlçelerde Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının popülasyonunun yoğun olduğu alanlarda ilaçlama yapılmaya başlanmıştır. Çeltik Bahçelerinin Kontrolü Yapıldı.  Düzce İlinde Çeltik (Oryza Sativa) Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında kurulan bahçelerimizin kontrolleri yapılarak doğru uygulamalar konusunda üreticiler yerinde bilgilendirilmiştir. Mısır Entegre Mücadele Kapsamında Damlama Sulama İle Mısır Yetiştiriciliği İle İlgili Oluşturulan Örnek Tarlalar Kontrol Edildi. Sulama ve beslemenin damlama sulama sistemi ile ekonomik ve sürdürebilir üretime katkısı konusunda üreticiler bilgilendirilmiştir. Şeker Pancarı Ekim Alanlarının Kontrolleri Yapıldı.Şeker pancarı ekim alanlarında bahçeler kontrol edildi. Çiftçiler yabancı ot kontrolü konusunda bilgilendirilmiştir. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında İlimizde yürüttüğümüz Bamya, Yerli Patlıcan Ve Sarmalık Lahana Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri, Düzce İlinde Çeltik (Oryza Sativa) Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi, Düzce İlinde Fındık Üretiminde Budama Elemanı Yetiştirilmesi ve Üretimin Artırılması Projesi ile ilgili bakanlık yetkililerinin ve il/ ilçe proje sorumlularının katılımıyla proje değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. İlimiz İçin Bakanlığımız Tarafından Desteklenen Bamya, Yerli Patlıcan Ve Sarmalık Lahana Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri İle İlgili Çalışmalar Yürütüldü. Projelerimiz kapsamında kurulan 48 bamya, 35 patlıcan ve 35 sarmalık lahana bahçesinin kontrolleri yapılmıştır. Çiftçi Eğitim Toplantıları Düzenlendi. Gölyaka İlçesinde 10 çiftçinin katılımıyla Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcısı Eğitimi, Cumayeri İlçesinde 15 çiftçi ve Gümüşova İlçesinde 17 kişinin katılımıyla Fındıkta Entegre Mücadele eğitim toplantıları düzenlenmiştir. Kahverengi Kokarca Eğitim Toplantısı Düzenlendi. İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kahverengi Kokarca zararlısının takibi ve populasyon yoğunluğu ile asılan tuzakların takibi konularını içeren eğitim toplantısı 22 teknik personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. İyi Tarım Uygulamaları denetimi yapıldı. İlimiz Kaynaşlı İlçesi Çakırsayvan ve Çatalcam Köylerinde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında bireysel sertifikasyona sahip olan 36 çiftçimizin denetimleri yapıldı. Bayilerimiz denetlendi. İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan Bitki Koruma Ürünleri, Tohum ve Gübre Bayilerinin denetimine devam edilmiştir. Fidan Pazar Satış Kontrolleri Yapıldı. Pazar yerlerindeki fidan satışları, teknik personeller tarafından kontrol edilmiştir. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Mera ıslah çalışmalarına devam edildi. Düzce İli Merkez İlçesi Gölormanı Köyünde, Çilimli İlçesi Esenli Köyünde, Gümüşova İlçesi Yeşilyayla Köyünde ve Yığılca İlçesi Hoşafoğlu Köyünde uygulanacak olan mera ıslah projeleri için yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Yem bitkileri kontrollerine devam edildi. İlimizde ekilişi yapılan yem bitkilerinin hasat kontrolleri yapılmıştır. Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında arazi kontrolleri yapıldı. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera Daire Başkanlığında görevli personel ile birlikte Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında dağıtılan yonca ve korunga tohumlarının vejetasyon kontrolleri (100 da alanda yapılan yonca ve 50 da alanda yapılan korunga) yapılmıştır. Hayvancılık Faaliyetleri  Hayvan hastalıkları ile mücadele;2021 yılı ağustos ayı içerisinde, 17 köyde 866 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında Şap aşısı 31 köyde 382 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu ,1 köyde küçükbaş hayvana proje kapsamında 43 koyun keçi vebası ve 43 adet koyun keçi brucella aşısı 7  mahallede 17 köpeğe kuduz aşısı uygulanmıştır. Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmamış ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapılmıştır. İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 45 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir. Hayvanların tanımlanması çalışmaları; İlimizdeki 1.329 adet büyükbaş ve 681 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır. Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri; İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 109 adet büyükbaş hayvan, 112 adet küçükbaş hayvan, 180 adet kanatlı sevki ve 2.421.890 adet kanatlı sevk edilmiştir. İlimizden diğer illere 31.894 kg karkas et sevki yapılmıştır.                         İlimizde mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 660 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 197.510 kg büyükbaş karkas sağlıklı etin tüketime sunulması sağlanmıştır. Su Ürünleri Faaliyetleri İlimiz genelinde ağustos ayı içinde; 34 perakende ve iç su denetimi, 51 adet amatör balıkçılık belgesi ve 6 adet gerçek kişilerin ruhsat tezkeresi düzenlenmiştir. Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri 749 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir.  Ağustos ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 742, yem satışı yapan işyerlerinde 7 olmak üzere toplam 749 adet denetim yapılmıştır. Ağustos ayı içerisinde 1 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 15.203 TL idari para cezası uygulanmıştır. Alo Gıda 174 hattına gelen 25 şikâyet incelenmiş olup, olumlu sonuçlanmıştır.  56 adet gıda ve yem numunesi alınmıştır.  Gıda İhracatı için 37, izleme vb. programlar için 19 adet olmak üzere toplam 56 adet numune alınmıştır.  Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerin gelen 45 tanesinin sonuçları uygun çıkmıştır. Gıda ve Yem İşletmelerine 58 adet kayıt belgesi verilmiştir. Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 58'ine işletme kayıt belgesi verilmiştir. İhracat İşlemleri İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; Ağustos ayı içerisinde ihraç edilen 443 ton 790 kg fındık ve ürünleri için 58 adet, 885 ton 661 kg diğer gıda maddeleri için 23 adet, 1.910 ton 521 kg orman ürünleri için 59 adet olmak üzere toplam; 3.239 ton 972 kg, ürün için 140 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir. Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri Ekonomik Yatırım Projeleri 14. Etap kapsamında Define Tarım ve Orman Ürünleri Limited Şirketi ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında geçmiş etaplarda tamamlanan projelerin 6 aylık rutin kontrollerine devam edilmiştir. Arıcılık Yatırımlarının Desteklenmesi Arıcılık desteklemeleri kapsamında 4 çiftçiye ait 41.213 TL'lik hibe ödeme icmali Bakanlığımıza gönderilmiştir. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlar: Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlar kapsamında 17 adet başvuru olmuştur. Değerlendirme sonucunda 15 adet başvuru uygun görülmüştür. Hibe desteklemeleri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir. Üretici Örgütleri Bir üretici birliği, iki yetiştiriciliği birliği ve üç Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin genel kurul toplantısı yapılmıştır. Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir 2021 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 56 adet parselin satışı, 2 vasıf değişikliği ve 2 adet ifraz işlemi sonuçlandırılmıştır. Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğin önlenmesi projesi kapsamında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında belirlenen istasyonlardan 17 adet numune alınmıştır.  Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında kurulan Şeker Mısır Adapare'nin Tarla Günü Yapıldı. Bakanlığımızın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında, Sakarya Mısır Araştırma Enstüsü Müdürlüğü işbirliğinde İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanan Şeker Mısır Adapare'nin Kadın Çiftçiler Eli İle Tarladan Bardağa Yolculuğu Projesi kapsamında Merkez Köprübaşıömerefendi  Köyü'nde tarla günü etkinliği gerçekleştirilmiştir.  Zarar Ziyan Tespitleri Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verilmiştir. Bilgi Belge İsteme Mahkeme ve diğer kurumlardan Ağustos ayı içerisinde talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenerek gönderilmiştir.  Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi ( TÜFİS ) kapsamında İl ve ilçe sistem sorumlularımız tarafından günlük olarak market, hal, pazar, aracı ve üreticiden alınan verilerin sisteme girişleri yapılmıştır.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet ÇİÇEK, 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı. Yapılan faaliyetler özet olarak;

 

Bitkisel Faaliyetler

Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının 2. Döl mücadelesi yapıldıAmerikan Beyaz Kelebeği zararlısının 2. Döl çıkışları ile mücadele kapsamında İlçe Müdürlüklerimize, Muhtarlıklara ve çiftçilere ilaç dağıtımı yapılmıştır.Ayrıca İlimiz Merkez ve İlçelerde Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının popülasyonunun yoğun olduğu alanlarda ilaçlama yapılmaya başlanmıştır.

Çeltik Bahçelerinin Kontrolü Yapıldı.

 Düzce İlinde Çeltik (Oryza Sativa) Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında kurulan bahçelerimizin kontrolleri yapılarak doğru uygulamalar konusunda üreticiler yerinde bilgilendirilmiştir.

Mısır Entegre Mücadele Kapsamında Damlama Sulama İle Mısır Yetiştiriciliği İle İlgili Oluşturulan Örnek Tarlalar Kontrol Edildi.

Sulama ve beslemenin damlama sulama sistemi ile ekonomik ve sürdürebilir üretime katkısı konusunda üreticiler bilgilendirilmiştir.

Şeker Pancarı Ekim Alanlarının Kontrolleri Yapıldı.Şeker pancarı ekim alanlarında bahçeler kontrol edildi. Çiftçiler yabancı ot kontrolü konusunda bilgilendirilmiştir.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında İlimizde yürüttüğümüz Bamya, Yerli Patlıcan Ve Sarmalık Lahana Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri, Düzce İlinde Çeltik (Oryza Sativa) Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi, Düzce İlinde Fındık Üretiminde Budama Elemanı Yetiştirilmesi ve Üretimin Artırılması Projesi ile ilgili bakanlık yetkililerinin ve il/ ilçe proje sorumlularının katılımıyla proje değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir.

İlimiz İçin Bakanlığımız Tarafından Desteklenen Bamya, Yerli Patlıcan Ve Sarmalık Lahana Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projeleri İle İlgili Çalışmalar Yürütüldü.

Projelerimiz kapsamında kurulan 48 bamya, 35 patlıcan ve 35 sarmalık lahana bahçesinin kontrolleri yapılmıştır.

Çiftçi Eğitim Toplantıları Düzenlendi.

Gölyaka İlçesinde 10 çiftçinin katılımıyla Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcısı Eğitimi, Cumayeri İlçesinde 15 çiftçi ve Gümüşova İlçesinde 17 kişinin katılımıyla Fındıkta Entegre Mücadele eğitim toplantıları düzenlenmiştir.

Kahverengi Kokarca Eğitim Toplantısı Düzenlendi.

İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kahverengi Kokarca zararlısının takibi ve populasyon yoğunluğu ile asılan tuzakların takibi konularını içeren eğitim toplantısı 22 teknik personelimizin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

İyi Tarım Uygulamaları denetimi yapıldı.

İlimiz Kaynaşlı İlçesi Çakırsayvan ve Çatalcam Köylerinde İyi Tarım Uygulamaları kapsamında bireysel sertifikasyona sahip olan 36 çiftçimizin denetimleri yapıldı.

Bayilerimiz denetlendi.

İlimiz Merkez ve İlçelerinde bulunan Bitki Koruma Ürünleri, Tohum ve Gübre Bayilerinin denetimine devam edilmiştir.

Fidan Pazar Satış Kontrolleri Yapıldı.

Pazar yerlerindeki fidan satışları, teknik personeller tarafından kontrol edilmiştir.

Çayır Mera ve Yem Bitkileri

Mera ıslah çalışmalarına devam edildi.

Düzce İli Merkez İlçesi Gölormanı Köyünde, Çilimli İlçesi Esenli Köyünde, Gümüşova İlçesi Yeşilyayla Köyünde ve Yığılca İlçesi Hoşafoğlu Köyünde uygulanacak olan mera ıslah projeleri için yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır.

Yem bitkileri kontrollerine devam edildi.

İlimizde ekilişi yapılan yem bitkilerinin hasat kontrolleri yapılmıştır.

Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında arazi kontrolleri yapıldı.

Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera Daire Başkanlığında görevli personel ile birlikte Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında dağıtılan yonca ve korunga tohumlarının vejetasyon kontrolleri (100 da alanda yapılan yonca ve 50 da alanda yapılan korunga) yapılmıştır.

Hayvancılık Faaliyetleri 

Hayvan hastalıkları ile mücadele;2021 yılı ağustos ayı içerisinde, 17 köyde 866 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında Şap aşısı 31 köyde 382 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu ,1 köyde küçükbaş hayvana proje kapsamında 43 koyun keçi vebası ve 43 adet koyun keçi brucella aşısı 7  mahallede 17 köpeğe kuduz aşısı uygulanmıştır.

Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmamış ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapılmıştır.

İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 45 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir.

Hayvanların tanımlanması çalışmaları;

İlimizdeki 1.329 adet büyükbaş ve 681 adet küçükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır.

Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri;

İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 109 adet büyükbaş hayvan, 112 adet küçükbaş hayvan, 180 adet kanatlı sevki ve 2.421.890 adet kanatlı sevk edilmiştir. İlimizden diğer illere 31.894 kg karkas et sevki yapılmıştır.                        

İlimizde mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 660 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 197.510 kg büyükbaş karkas sağlıklı etin tüketime sunulması sağlanmıştır.

Su Ürünleri Faaliyetleri

İlimiz genelinde ağustos ayı içinde; 34 perakende ve iç su denetimi, 51 adet amatör balıkçılık belgesi ve 6 adet gerçek kişilerin ruhsat tezkeresi düzenlenmiştir.

Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri

749 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir. 

Ağustos ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 742, yem satışı yapan işyerlerinde 7 olmak üzere toplam 749 adet denetim yapılmıştır.

Ağustos ayı içerisinde 1 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 15.203 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Alo Gıda 174 hattına gelen 25 şikâyet incelenmiş olup, olumlu sonuçlanmıştır.

 56 adet gıda ve yem numunesi alınmıştır. 

Gıda İhracatı için 37, izleme vb. programlar için 19 adet olmak üzere toplam 56 adet numune alınmıştır.  Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme vb. nedenlerle alınan numunelerin gelen 45 tanesinin sonuçları uygun çıkmıştır.

Gıda ve Yem İşletmelerine 58 adet kayıt belgesi verilmiştir.

Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 58'ine işletme kayıt belgesi verilmiştir.

İhracat İşlemleri

İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; Ağustos ayı içerisinde ihraç edilen 443 ton 790 kg fındık ve ürünleri için 58 adet, 885 ton 661 kg diğer gıda maddeleri için 23 adet, 1.910 ton 521 kg orman ürünleri için 59 adet olmak üzere toplam; 3.239 ton 972 kg, ürün için 140 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir.

Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri

Ekonomik Yatırım Projeleri

14. Etap kapsamında Define Tarım ve Orman Ürünleri Limited Şirketi ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır.

Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında geçmiş etaplarda tamamlanan projelerin 6 aylık rutin kontrollerine devam edilmiştir.

Arıcılık Yatırımlarının Desteklenmesi

Arıcılık desteklemeleri kapsamında 4 çiftçiye ait 41.213 TL'lik hibe ödeme icmali Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlar:

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlar kapsamında 17 adet başvuru olmuştur. Değerlendirme sonucunda 15 adet başvuru uygun görülmüştür. Hibe desteklemeleri ile ilgili iş ve işlemler devam etmektedir.

Üretici Örgütleri

Bir üretici birliği, iki yetiştiriciliği birliği ve üç Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir

2021 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 56 adet parselin satışı, 2 vasıf değişikliği ve 2 adet ifraz işlemi sonuçlandırılmıştır.

Tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğin önlenmesi projesi kapsamında yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında belirlenen istasyonlardan 17 adet numune alınmıştır.

 Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında kurulan Şeker Mısır Adapare'nin Tarla Günü Yapıldı.

Bakanlığımızın Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı kapsamında, Sakarya Mısır Araştırma Enstüsü Müdürlüğü işbirliğinde İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanan Şeker Mısır Adapare'nin Kadın Çiftçiler Eli İle Tarladan Bardağa Yolculuğu Projesi kapsamında Merkez Köprübaşıömerefendi  Köyü'nde tarla günü etkinliği gerçekleştirilmiştir.

 Zarar Ziyan Tespitleri

Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verilmiştir.

Bilgi Belge İsteme

Mahkeme ve diğer kurumlardan Ağustos ayı içerisinde talep edilen bilgi ve belgeler düzenlenerek gönderilmiştir.

 Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS)

Tarımsal Ürün Fiyat İzleme Sistemi ( TÜFİS ) kapsamında İl ve ilçe sistem sorumlularımız tarafından günlük olarak market, hal, pazar, aracı ve üreticiden alınan verilerin sisteme girişleri yapılmıştır.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber380.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.