Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Haber Girişi: 16.07.2021 - 11:59, Güncelleme: 16.07.2021 - 11:59

BOLU ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

 

BOLU ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yerel basında Ormanlar katlediyor haberi üzere 14 Temmuz 2021 tarihinde bir siyasi parti temsilcileri tarafından iddia edilen ve yerel basında yer alan konuların aydınlatılması gereği duyulmuştur
Orman Genel Müdürlüğünün tüm ülkede yürüttüğü ormancılık faaliyetlerinin Bolu ve Düzce İllerindeki faaliyetlerini; toplam 638 bin 479 hektarlık alanda, 12 Şube Müdürlüğü, 12 Orman İşletme Müdürlüğü ve 115 Orman İşletme Şefliğinde, 67 idari personel, 203 Mühendis ve 478 Orman Muhafaza Memuru ile 7/24 esasına dayalı olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yürütmektedir. Bu faaliyetleri yürüten çalışanlarımızın içinde farklı siyasi düşünceden çok değerli insanlarımız bulunmaktadır. Bu faaliyetler tek bir yılla sınırlı olmayıp, geçmiş yılarda olduğu gibi içinde bulunulan zaman diliminde ve gelecek yıllarda da artarak devam edecektir. Gelişen teknoloji ve mekanizasyonla birlikte Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bolu İlinde gerçekleştirilen ormancılık faaliyetleri, her geçen yıl bir üst seviyeye taşınmakta, daha genç, bakımlı ve dayanıklı ormanlar oluşturmak için kurum tüm dinamikleriyle görevini yerine getirmektedir. Gerçekleştirilen bu faaliyetler, her yıl toplumun belli bir kesimi tarafından yetkisiz ve yetersiz kaynaklardan elde edilen verilerle mesnetsiz bir şekilde eleştirilere maruz kalmaktadır. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ormancılık faaliyetleri, kişiler ya da yerel işletmeler tarafından değil, Üniversiteler tarafından verilen akademik bilgiler doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu bilimsel çalışmaların sonucunda yapılmaktadır. Bu bağlamda, 14 Temmuz 2021 tarihinde bir siyasi parti temsilcileri tarafından iddia edilen ve yerel basında yer alan konuların aydınlatılması gereği duyulmuştur. Kamuoyunu bilinçlendirmek, vatandaşlarımızı yanlış bilgilerden korumak, devlete olan güvenlerinin sarsılmasını önlemek, orman ve orman teşkilatına olan sevgilerinin her zaman ki gibi sağlam kalmasını sağlamak amacıyla söz konusu iddialara cevaben kamuoyuna saygıyla duyurulur.  -Bolu’da Ormanlar Katlediliyor iddiası, Bolu Ormanları Planlar Dâhilinde işletilmektedir. Plan harici kesinlikle kesim olması mümkün değildir. Plan harici usulsüz çalışma yapanlar tespit edildiğinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. İşleyişin bu şekilde olduğunu 4500 çalışan köylümüz bilir ve takipçisi olmuştur.  -Üzerinde rakam olmayan ağaçlar kesiliyor iddiası, Ormanlarımızda yapılan çalışmalarda tekniği gereği bakım çalışması yapılacak sahalarda Mühendislerimizin nezaretinde Damga ekipleri ile Ağaçlar tek tek kendi üzerlerine verilen numaralar ile kayda alınmak sureti ile kaç ağacın kaç metreküp olduğu tespit edilir ve tutanağa bağlanarak Köy muhtarlıklarına ilan edilir akabinde bakım çalışmalarına başlanır. Ancak sıklık çağındaki kesilmeden içerisine insanın dahi girmesi mümkün olmayan sıklıklarda yine teknik elemanlarımız kontrolünde seyreltme çalışmaları yaptırılır ve kayıt altına alınır. Bu şekildeki sıklık sahalarında numara verilmesine yasal olarak zorunluluk yoktur. Çıkan tüm ürünler kayıt altına alınmak sureti ile idarenin takip ve kontrolünde işlemler yürütülmektedir. -Bolu’dan kaçak kesilen ağaçlar ülkenin belki ülke dışının farklı yerlerine gidiyor iddiası, Kayıtlı ağaçlar Kesilip boylandığında Mesaha dediğimiz tutanaklar ile tekrar kayıt altına alınır ve Nakletmek üzere Nakliye tezkeresi kesilerek sevkiyatları sağlanır. Bu belgeler olmadan ya da bu belgeler ile uyumlu olmadan nakliyat yapan araç sahiplerinin araçlarına el konularak Yasal işlem başlatılır ve Adli makamlara intikal ettirilir. Bu gibi ithamlar ile Bolu Ormancılığının Tüm çalışanları ile Orman emvali üretimi yapan Köylülerimizin Orman emvali alan müşterilerimizin topyekûn zan altında bırakılarak suçlanması kesinlikle kabul edilemez. -Ormanlarda kesilen ağaçlar kabukları ile götürülüyor. Ormanda kesilen ağaçların soyularak çıkartılması teknik bir konudur. Ormanda kesilen ağaçlar belli dönemlerde hızlı bir şekilde çıkartılmadığında hastalık yapacağından, temiz işletmecilik denilen usul ve esaslar ile çalışılır. İnce materyal ve dikili olarak satışı yapılmış olan yerlerde çalışanlar hızlı bir şekilde işlem yürütmek şartı ile kabuklu taşımalarının çevreye zararı görülmemektedir. Orman emvalinin kabuklu olarak taşınması usulsüzlük anlamına gelmemektedir. Dikili satışlarda iddia edildiği gibi Uzak yerde olan numaralı ağacı bırakıp yolun kenarından numarasız ağaç kesiliyor iddiası; Dikili satış bölmelerinde görevli olan memur damgalı ve numaralı satışa konu edilen ağaçları sahadan çıkardıktan sonra tüm parçalarını kayıt altına almak sureti ile nakliyatına müsaade etmektedir. İddia edildiği gibi numarasız bir ağaca nakliye müsaadesi vermesi mümkün değildir. İşin tamamı bittiğinde o bölmede görevli olmayan memurlar ve İşletme şefi tarafından saha kontrol edilmekte ve sahada tespit edilen usulsüz işlemler var ise yasal işlemler yapılarak adliyeye sevk edilmekte ayrıca ilgili firmanın 1 yıl boyunca ihalelere girmesi yasaklanmaktadır. Ormandan, damgasız ve nakliyesiz olarak orman emvalinin taşınması işi yasalara aykırıdır. -Kesilen Ağaçların Dalları Ormanlarda bırakılıp yangınlara sebep oluyor iddiası, Şu ana kadar çıkan orman yangınlarının ormanlardaki bakım sonucu kalan üretim artıklarından kaynaklanmadığı, yangınların genellikle piknik ateşi, yıldırım, anız yangınları, enerji nakil hatları gibi insan kaynaklı sebeplerden olduğu görülmektedir. Ormanlardaki bu üretim artıkları, toprağı siperlemesi açısından kuraklığa ve erozyona karşı tutucu görev görmektedir, zaman içerisinde çürüyerek orman toprağına organik madde sağlaması açısından da yerinde bırakılmaktadır. Yangın açısından riskli olan bu dönemlerde insanlarımızın dinlenmesini, pikniğini kontrollü olarak serbest olan tabiat parklarında mesire yerlerinde yapması esastır. Rastgele ormanın herhangi bir yerinde ateşli piknik yapmak isteyen vatandaşlarımızın oluşturacağı riskler her zaman için vardır. Kurum olarak bununla mücadele edilmektedir bu mücadelede tüm Bolu halkının ve Tüm sivil toplumun duyarlı olması ve vatandaşlarımızı yönlendirmesi gerekmektedir. Ormanlar katlediliyor iddiaları Bolu da teknik anlamda ormancılık Cumhuriyetimizle eşdeğerdir. Bolu’daki insanlarımızın görebileceği tüm güzelliklerin temelinde yapılan teknik ormancılık vardır. Örnek olarak Yedigöller, Abant, Gölcük gibi sayamayacağımız birçok mesire yeri gibi rekreasyon değeri olan yerler Bolu’yu marka haline getirmiştir. Bir önceki plan döneminden 2018 yılında yapılan son planlama arasında dahi orman alanlarımızın yaklaşık olarak 10000 hektar civarında teşkilatın teknik çalışmaları sonucu alanının arttırıldığı kayıtlarda mevcuttur. Buna rağmen hiçbir gerçekliği olmayan Bolu ormanları talan ediliyor gibi ifadelerin kullanılması gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda Bolu ormanlarının stabil ve dinamik olduğunu FSC ( Uluslararası Orman Yönetim sistemi/ Uluslararası denetim platformu)   sertifikasyon sistemi kapsamında her yıl Uluslararası bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir. 2013 yılından bu yana yapılan denetimler sonucu oluşturulan raporlarda yapılan denetim faaliyetlerinin kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine, ormancılık faaliyetlerinin Uluslararası tekniğine uygun olduğu raporlarda görülmektedir. -Teşkilattan emekli meslektaşlarımızdan bilgi alındığı iddiası, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak muhtelif zamanlarda emekli olan meslek büyüklerimizle meslektaşlarımızla, Orman Genel Müdürlüğünde konusunda uzman Daire Başkanlarımızla, Şube Müdürlerimizle, Üniversitelerdeki akademisyen hocalarımızla gerek bölge müdürlüğümüzde gerekse arazide çalışma yaptığımız sahalarda bir araya gelinmekte ve onların tecrübelerinden faydalanılmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar Ormancılık tecrübesi olan taraflarca paylaşılmaktadır. Eleştiri ve öneriler dikkate alınarak işlerimiz yürütülmektedir.
Yerel basında Ormanlar katlediyor haberi üzere 14 Temmuz 2021 tarihinde bir siyasi parti temsilcileri tarafından iddia edilen ve yerel basında yer alan konuların aydınlatılması gereği duyulmuştur

Orman Genel Müdürlüğünün tüm ülkede yürüttüğü ormancılık faaliyetlerinin Bolu ve Düzce İllerindeki faaliyetlerini; toplam 638 bin 479 hektarlık alanda, 12 Şube Müdürlüğü, 12 Orman İşletme Müdürlüğü ve 115 Orman İşletme Şefliğinde, 67 idari personel, 203 Mühendis ve 478 Orman Muhafaza Memuru ile 7/24 esasına dayalı olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yürütmektedir. Bu faaliyetleri yürüten çalışanlarımızın içinde farklı siyasi düşünceden çok değerli insanlarımız bulunmaktadır.

Bu faaliyetler tek bir yılla sınırlı olmayıp, geçmiş yılarda olduğu gibi içinde bulunulan zaman diliminde ve gelecek yıllarda da artarak devam edecektir.

Gelişen teknoloji ve mekanizasyonla birlikte Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bolu İlinde gerçekleştirilen ormancılık faaliyetleri, her geçen yıl bir üst seviyeye taşınmakta, daha genç, bakımlı ve dayanıklı ormanlar oluşturmak için kurum tüm dinamikleriyle görevini yerine getirmektedir.

Gerçekleştirilen bu faaliyetler, her yıl toplumun belli bir kesimi tarafından yetkisiz ve yetersiz kaynaklardan elde edilen verilerle mesnetsiz bir şekilde eleştirilere maruz kalmaktadır.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ormancılık faaliyetleri, kişiler ya da yerel işletmeler tarafından değil, Üniversiteler tarafından verilen akademik bilgiler doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünün uygulamaya koyduğu bilimsel çalışmaların sonucunda yapılmaktadır.

Bu bağlamda, 14 Temmuz 2021 tarihinde bir siyasi parti temsilcileri tarafından iddia edilen ve yerel basında yer alan konuların aydınlatılması gereği duyulmuştur. Kamuoyunu bilinçlendirmek, vatandaşlarımızı yanlış bilgilerden korumak, devlete olan güvenlerinin sarsılmasını önlemek, orman ve orman teşkilatına olan sevgilerinin her zaman ki gibi sağlam kalmasını sağlamak amacıyla söz konusu iddialara cevaben kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 -Bolu’da Ormanlar Katlediliyor iddiası,

Bolu Ormanları Planlar Dâhilinde işletilmektedir. Plan harici kesinlikle kesim olması mümkün değildir. Plan harici usulsüz çalışma yapanlar tespit edildiğinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. İşleyişin bu şekilde olduğunu 4500 çalışan köylümüz bilir ve takipçisi olmuştur.

 -Üzerinde rakam olmayan ağaçlar kesiliyor iddiası,

Ormanlarımızda yapılan çalışmalarda tekniği gereği bakım çalışması yapılacak sahalarda Mühendislerimizin nezaretinde Damga ekipleri ile Ağaçlar tek tek kendi üzerlerine verilen numaralar ile kayda alınmak sureti ile kaç ağacın kaç metreküp olduğu tespit edilir ve tutanağa bağlanarak Köy muhtarlıklarına ilan edilir akabinde bakım çalışmalarına başlanır.

Ancak sıklık çağındaki kesilmeden içerisine insanın dahi girmesi mümkün olmayan sıklıklarda yine teknik elemanlarımız kontrolünde seyreltme çalışmaları yaptırılır ve kayıt altına alınır. Bu şekildeki sıklık sahalarında numara verilmesine yasal olarak zorunluluk yoktur. Çıkan tüm ürünler kayıt altına alınmak sureti ile idarenin takip ve kontrolünde işlemler yürütülmektedir.

-Bolu’dan kaçak kesilen ağaçlar ülkenin belki ülke dışının farklı yerlerine gidiyor iddiası,

Kayıtlı ağaçlar Kesilip boylandığında Mesaha dediğimiz tutanaklar ile tekrar kayıt altına alınır ve Nakletmek üzere Nakliye tezkeresi kesilerek sevkiyatları sağlanır. Bu belgeler olmadan ya da bu belgeler ile uyumlu olmadan nakliyat yapan araç sahiplerinin araçlarına el konularak Yasal işlem başlatılır ve Adli makamlara intikal ettirilir. Bu gibi ithamlar ile Bolu Ormancılığının Tüm çalışanları ile Orman emvali üretimi yapan Köylülerimizin Orman emvali alan müşterilerimizin topyekûn zan altında bırakılarak suçlanması kesinlikle kabul edilemez.

-Ormanlarda kesilen ağaçlar kabukları ile götürülüyor.

Ormanda kesilen ağaçların soyularak çıkartılması teknik bir konudur. Ormanda kesilen ağaçlar belli dönemlerde hızlı bir şekilde çıkartılmadığında hastalık yapacağından, temiz işletmecilik denilen usul ve esaslar ile çalışılır.

İnce materyal ve dikili olarak satışı yapılmış olan yerlerde çalışanlar hızlı bir şekilde işlem yürütmek şartı ile kabuklu taşımalarının çevreye zararı görülmemektedir. Orman emvalinin kabuklu olarak taşınması usulsüzlük anlamına gelmemektedir.

Dikili satışlarda iddia edildiği gibi Uzak yerde olan numaralı ağacı bırakıp yolun kenarından numarasız ağaç kesiliyor iddiası;

Dikili satış bölmelerinde görevli olan memur damgalı ve numaralı satışa konu edilen ağaçları sahadan çıkardıktan sonra tüm parçalarını kayıt altına almak sureti ile nakliyatına müsaade etmektedir. İddia edildiği gibi numarasız bir ağaca nakliye müsaadesi vermesi mümkün değildir. İşin tamamı bittiğinde o bölmede görevli olmayan memurlar ve İşletme şefi tarafından saha kontrol edilmekte ve sahada tespit edilen usulsüz işlemler var ise yasal işlemler yapılarak adliyeye sevk edilmekte ayrıca ilgili firmanın 1 yıl boyunca ihalelere girmesi yasaklanmaktadır.

Ormandan, damgasız ve nakliyesiz olarak orman emvalinin taşınması işi yasalara aykırıdır.

-Kesilen Ağaçların Dalları Ormanlarda bırakılıp yangınlara sebep oluyor iddiası,

Şu ana kadar çıkan orman yangınlarının ormanlardaki bakım sonucu kalan üretim artıklarından kaynaklanmadığı, yangınların genellikle piknik ateşi, yıldırım, anız yangınları, enerji nakil hatları gibi insan kaynaklı sebeplerden olduğu görülmektedir.

Ormanlardaki bu üretim artıkları, toprağı siperlemesi açısından kuraklığa ve erozyona karşı tutucu görev görmektedir, zaman içerisinde çürüyerek orman toprağına organik madde sağlaması açısından da yerinde bırakılmaktadır.

Yangın açısından riskli olan bu dönemlerde insanlarımızın dinlenmesini, pikniğini kontrollü olarak serbest olan tabiat parklarında mesire yerlerinde yapması esastır. Rastgele ormanın herhangi bir yerinde ateşli piknik yapmak isteyen vatandaşlarımızın oluşturacağı riskler her zaman için vardır. Kurum olarak bununla mücadele edilmektedir bu mücadelede tüm Bolu halkının ve Tüm sivil toplumun duyarlı olması ve vatandaşlarımızı yönlendirmesi gerekmektedir.

Ormanlar katlediliyor iddiaları

Bolu da teknik anlamda ormancılık Cumhuriyetimizle eşdeğerdir. Bolu’daki insanlarımızın görebileceği tüm güzelliklerin temelinde yapılan teknik ormancılık vardır. Örnek olarak Yedigöller, Abant, Gölcük gibi sayamayacağımız birçok mesire yeri gibi rekreasyon değeri olan yerler Bolu’yu marka haline getirmiştir. Bir önceki plan döneminden 2018 yılında yapılan son planlama arasında dahi orman alanlarımızın yaklaşık olarak 10000 hektar civarında teşkilatın teknik çalışmaları sonucu alanının arttırıldığı kayıtlarda mevcuttur. Buna rağmen hiçbir gerçekliği olmayan Bolu ormanları talan ediliyor gibi ifadelerin kullanılması gerçeği yansıtmamaktadır.

Şu anda Bolu ormanlarının stabil ve dinamik olduğunu FSC ( Uluslararası Orman Yönetim sistemi/ Uluslararası denetim platformu)   sertifikasyon sistemi kapsamında her yıl Uluslararası bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir. 2013 yılından bu yana yapılan denetimler sonucu oluşturulan raporlarda yapılan denetim faaliyetlerinin kamuoyuna yansıyan iddiaların aksine, ormancılık faaliyetlerinin Uluslararası tekniğine uygun olduğu raporlarda görülmektedir.

-Teşkilattan emekli meslektaşlarımızdan bilgi alındığı iddiası,

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak muhtelif zamanlarda emekli olan meslek büyüklerimizle meslektaşlarımızla, Orman Genel Müdürlüğünde konusunda uzman Daire Başkanlarımızla, Şube Müdürlerimizle, Üniversitelerdeki akademisyen hocalarımızla gerek bölge müdürlüğümüzde gerekse arazide çalışma yaptığımız sahalarda bir araya gelinmekte ve onların tecrübelerinden faydalanılmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar Ormancılık tecrübesi olan taraflarca paylaşılmaktadır. Eleştiri ve öneriler dikkate alınarak işlerimiz yürütülmektedir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve haber380.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.